XnRUHAKXS 18/30 kV

Products

XnRUHAKXS 1*120/50 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 001752 - Country ref. M6A4DP 1*120/50(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 120 mm²
 • Screen section: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*150/50 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 001755 - Country ref. M6A4DP 1*150/50(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 150 mm²
 • Screen section: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/16 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 003104 - Country ref. M6A4DP 1*240/16(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 240 mm²
 • Screen section: 16 mm²

 

XnRUHAKXS 1*240/50 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 000104 - Country ref. M6A4DP 1*240/50(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 240 mm²
 • Screen section: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*300/50 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 000105 - Country ref. M6A4DP 1*300/50(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 300 mm²
 • Screen section: 50 mm²

 

XnRUHAKXS 1*95/16 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 001405 - Country ref. M6A4DP 1*95/16(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 95 mm²
 • Screen section: 16 mm²

 

XnRUHAKXS 1*95/35 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 000405 - Country ref. M6A4DP 1*95/35(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 95 mm²
 • Screen section: 35 mm²

 

XnRUHAKXS 1*95/50 18/30 KV

Nexans ref. M6A4DP 000406 - Country ref. M6A4DP 1*95/50(FL)//POL-2

 • Conductor cross-section: 95 mm²
 • Screen section: 50 mm²

 

Description

Description

Standards

 • International
  IEC 60332-1-2; IEC 60502-2

DESCRIPTION: AL/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE

OPIS: AL/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE

1. Conductor / żyła:

Aluminium stranded class 2 acc. To IEC 60228 / aluminiowa wielodrutowa klasa 2 zgodnie z IEC 60228

2. Conductor screen / ekran żyły:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

3. Insulation / izolacja:

XLPE / XLPE

4. Insulation screen / ekran izolacji:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca

6. Screen / ekran:

Copper wires / druty miedziane

7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Swelling tape / włóknina pęczniejąca

8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:

Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE

9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:

PE FR / PE FR

TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS

Routine Tests / Badania rutynowe:

• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2

• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4

• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided  / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

 

Sample tests / Badania próbek:

• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów

Insulation / Izolacja        :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.      17.5.2

Metallic screen / Ekran metaliczny          :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.7

Oversheath / Powłoka zewnętrzna           :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.5.3

- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10

 

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.

These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

Characteristics

Characteristics

Electrical characteristics

Electrical characteristics

Rated Voltage Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV

Mechanical characteristics

Mechanical characteristics

Cable flexibility
10xD
Mechanical resistance to impacts
Good

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close