N2XS2Y 12/20KV

Products

N2XS2Y 1*185/50 12/20KV

Nexans ref. M5N4P 000120 - Country ref. M5N4P 1*185/50//POL-1

 • Packaging: Bag (Day)
 • Conductor cross-section: 185 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.1 mm
 • Nominal outer diameter: 34.0 mm

 

N2XS2Y 1*500/50 12/20KV

Nexans ref. M5N4P 000121 - Country ref. M5N4P 1*500/50//POL-1

 • Packaging: Bag (Day)
 • Conductor cross-section: 500 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.4 mm
 • Nominal outer diameter: 46.0 mm

 

N2XS2Y 1*800/50 12/20KV

Nexans ref. M5N4P 000122 - Country ref. M5N4P 1*800/50//POL-1

 • Packaging: Bag (Day)
 • Conductor cross-section: 800 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.7 mm
 • Nominal outer diameter: 58.0 mm

 

Description

Description

Standards

 • International
  IEC 60502-2

CU/SC/XLPE/SC/SC TAPE/CU WIRES/ PE

APPLICATION

Power use outdoor application, even wet.

Suitable for fixed installations at open air, in tube or canals and underground.

Max. Operation temperature: 90°

Max. Short circuit temperature : 250° (Max 5 s)

CONSTRUCTION

1. Conductor:

Compacted Round conductor class 2

2. Insulation:

Extruded inner semi conductive layer, XLPE insulation and  extruded outer semi conductive layer + Semi-conductive tape

3. Metallic screen layer:

Copper wires with open helix copper tape

4. Outer sheath:

PE, Black or as per customer requirement

5. Marking:

By Inkjet

6. Packing:

Drums can be wooden or steel

TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS

Routine Tests / Badania rutynowe:

• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2

• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4

• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided  / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

 

Sample tests / Badania próbek:

• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów

Insulation / Izolacja        :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.      17.5.2

Metallic screen / Ekran metaliczny          :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.7

Oversheath / Powłoka zewnętrzna           :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.5.3

- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10

 

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.

These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

DRAWING N2XS2Y