XRUHAKXS 1*150/25 12/20kV

Description

Description

Standards

  • International
    HD 620 S2 part 10C

DESCRIPTION: AL/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE

OPIS: AL/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE

1. Conductor / żyła:

Aluminium stranded class 2 / aluminiowa wielodrutowa klasa 2

2. Conductor screen / ekran żyły:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

3. Insulation / izolacja:

XLPE / XLPE

4. Insulation screen / ekran izolacji:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca

6. Screen / ekran:

Copper wires / druty miedziane

7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Swelling tape / włóknina pęczniejąca

8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:

Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE

9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:

PE / PE

TEST AT WORKS HD 620 PART 10C

Routine Tests  /  Badania rutynowe

- Max. DC conductors resistance at 20°C acc. HD 620 PART 10C Clause 3.1 , No 1  / Maks. Rezystancja DC żył w temperaturze 20C zgodnie z HD 620 część 10C paragraf 3.1, nr 1

- High voltage test acc. to HD 620 PART 10C Clause 3.1 , No 2  / Próba wysokim napięciem zgodnie z HD 620 część 10C paragraf 3.1, nr 2

- Max. partial discharge test at 2 Uo acc. to HD 620 PART 10C Clause 3.1 , No 3  / Badania maksymalnych wyładowań niezupełnych  przy 2 Uo zgodnie z HD 620 część 10C paragraf 3.1, nr 3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

                                                                       

Sample tests  / badania próbek

 -          Check of the build - up and color coding of the cable  / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

 -          Check of dimensions / Sprawdzenie  wymiarów

            Insulation / Izolacja  :  according to HD 620 PART 10C  Clause 3.2 , No 2  /  zgodnie z HD 620 część 10C paragraf 3.2, nr 2

            Metallic screen  /  Ekran metaliczny  : according to HD 620 PART 10C Clause 3.2 , No 6 / zgodnie z HD 620 część 10C paragraf 3.2, nr 6

            Oversheath  /  Powłoka zewnętrzna : according to HD 620 PART 10C Clause 3.2 , No 7 /  zgodnie z HD 620 część 10C paragraf 3.2, nr 7

- Hot Set Test for XLPE insulation according to HD 620 PART 10C  Clause 3.2 , No 10  / Badanie stopienia usieciowania izolacji XLPE zgodnie z zgodnie z HD 620 część 10C paragraf 3.2, nr 10

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection /  Badania te -podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables  /  Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break) in accordance with HD 620 PART 10C / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z HD 620 część 10C

These tests will be carried out on one length of the order  / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia.

Tests certificates will be provided by Liban Cables /  Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

DRAWING XRUHAKXS

Characteristics

Characteristics

Construction characteristics

Construction characteristics

Conductor material
Aluminum
Conductor flexibility
Stranded class 2
Conductor shape
Round compacted
Material of the inner semi-conductor
Semi-conducting compound
Insulation
XLPE
Material of the external semi-conductor
Extruded fully bonded
Material used for longitudinal water tightness
Swellable tape
Concentric conductor
Copper wires and helical copper tape
Protection
Aluminium tape
Outer sheath
PE
Sheath colour
Black

Dimensional characteristics

Dimensional characteristics

Conductor cross-section
150 mm²
Conductor diameter
14.4 mm
Nominal insulation thickness
5.5 mm
Screen section
25 mm²
Nominal outer sheath thickness
4.5 mm
Nominal outer diameter
41.0 mm
Approximate net weight
1622 kg/km

Electrical characteristics

Electrical characteristics

Maximal partial discharge test
2 pC
Test voltage
42 kV
Rated Voltage Uo/U (Um)
12 / 20 (24) kV
Frequence
50 Hz
Perm current rating in air 30°C
368 A
Permissible current rating when buried
281 A
Max. DC resistance of the conductor at 20°C
0.206 Ohm/km
A.C. Conductor resist. 50Hz and at 90 °C
0.264 Ohm/km
Permissible short circuit current conductor 1s
14.5 kA
Permissible short circuit current screen 1s
- kA
Thermal soil resistivity wet zone
1.5 °K.m/W

Mechanical characteristics

Mechanical characteristics

Cable flexibility
10xD
Mechanical resistance to impacts
Good

Usage characteristics

Usage characteristics

Bending factor when laying
20 (xD)
Laying depth, center of system
800 mm
Ambient air temperature
30 °C
Ambient ground temperature
20 °C
Max. conductor temperature in service
90 °C
Minimum operating temperature
-35 °C
Short-circuit max. conductor temperature
250 °C

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close