XRUHKXS 6/10KV

Products

XRUHKXS 1*120/50 6/10KV NEW

Nexans ref. M3N4DP 001225 - Country ref. M3N4DP 1*120/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 120 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 1.9 mm
 • Nominal outer diameter: 30.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*150/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000890 - Country ref. M3N4DP 1*150/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 150 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 1.9 mm
 • Nominal outer diameter: 31.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*300/50 6/10KV NEW

Nexans ref. M3N4DP 000462 - Country ref. M3N4DP 1*300/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 300 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.1 mm
 • Nominal outer diameter: 38.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*35/16 6/10KV NEW

Nexans ref. M3N4DP 001350 - Country ref. M3N4DP 1*35/16(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 35 mm²
 • Screen section: 16 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 1.6 mm
 • Nominal outer diameter: 23.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*400/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000461 - Country ref. M3N4DP 1*400/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 400 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.2 mm
 • Nominal outer diameter: 41.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*800/50 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000465 - Country ref. M3N4DP 1*800/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 800 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.5 mm
 • Nominal outer diameter: 57.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*95/50 6/10KV NEW

Nexans ref. M3N4DP 003956 - Country ref. M3N4DP 1*95/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 95 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 1.8 mm
 • Nominal outer diameter: 28.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*185/120 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 031226 - Country ref. M3N4DP 1*185/120(FL)//POL-1

 • Conductor cross-section: 185 mm²
 • Screen section: 120 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.0 mm
 • Nominal outer diameter: 36.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*240/50 6/10KV NEW

Nexans ref. M3N4DP 001449 - Country ref. M3N4DP 1*240/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 240 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.0 mm
 • Nominal outer diameter: 35.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*630/95 6/10KV

Nexans ref. M3N4DP 000510 - Country ref. M3N4DP 1*630/95(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 630 mm²
 • Screen section: 95 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 2.4 mm
 • Nominal outer diameter: 45.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 1*70/25 6/10KV NEW

Nexans ref.

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 70 mm²
 • Screen section: 25 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 1.7 mm
 • Nominal outer diameter: 26.0 mm
 • Cable flexibility: 10xD
 • Bending factor when laying: 20 (xD)

 

XRUHKXS 3*185/50 6/10KV NEW

Nexans ref. M3N4DP 010401 - Country ref. M3N4DP 3*185/50(FL)//POL-1

 • Packaging: Cut to length (m)
 • Conductor cross-section: 185 mm²
 • Screen section: 50 mm²
 • Nominal outer sheath thickness: 3.0 mm
 • Nominal outer diameter: 66.0 mm
 • Cable flexibility: 8xD
 • Bending factor when laying: 16 (xD)

 

Description

Description

Standards

 • International
  IEC 60502-2

DESCRIPTION: CU/SC/XLPE/SC/SC SWEL/CU WIRES/SWEL/ALLUPE/PE

OPIS: CU/S.C/XLPE/S.C/S.C. Włóknina. pęczn./druty CU/Włóknina.pęczn./ALUCOPO/PE

 

1. Conductor / żyła:

STRANDED ANNEALED COPPER Class 2 acc. to IEC 60228 / MIEDZIANA WIELODRUTOWA ODPRĘŻANA klasa 2 zgodnie z IEC 60228

2. Conductor screen / ekran żyły:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

3. Insulation / izolacja:

XLPE / XLPE

4. Insulation screen / ekran izolacji:

Extruded semi-conductor bonded to the XLPE insulation / wytłoczony półprzewodzący zespojony z izolacją z XLPE

5. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Semi-conductor swelling tape / półprzewodząca włóknina pęczniejąca

6. Screen / ekran:

Copper wires / druty miedziane

7. Water proof tape / taśma zapewniająca wodoszczelność:

Swelling tape / włóknina pęczniejąca

8. Radial water proof barrier / poprzeczna bariera wodoszczelna:

Longitudinal aluminium PE coated tape / wzdłużna taśma powlekana AL/PE

9. Oversheath / powłoka zewnętrzna:

PE  / PE

TEST AT WORKS ACCORDING TO IEC 60502-2 / PRÓBY FABRYCZNE XnRUHAKXS, XnRUHKXS

Routine Tests / Badania rutynowe:

• Max. DC conductors resistance at 20°C acc. to IEC 60228 & IEC 60502-2 parag.16.2 / Maks. rezystancja DC żył w temperaturze 20°C zgodnie z IEC 60228 i IEC 60502-2 pkt 16.2

• High voltage test acc. to IEC 60502-2 parag. 16.4 / Próba wysokim napięciem zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.4

• Max. partial discharge test at 1.73 Uo acc. to IEC 60502-2 parag. 16.3 / Badanie maksymalnych wyładowań niezupełnych przy 1,73 Uo zgodnie z IEC 60502-2 pkt 16.3

 

Liban Cables will carry out these tests on all the lengths and tests certificates will be provided  / Firma Liban Cables przeprowadzi te badania dla wszystkich odcinków kabli i dostarczy świadectwa z badań

 

Sample tests / Badania próbek:

• Check of the build - up and color coding of the cable / Sprawdzenie rozwijania i kolorowych oznaczeń kabla

• Check of dimensions / Sprawdzenie wymiarów

Insulation / Izolacja        :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.      17.5.2

Metallic screen / Ekran metaliczny          :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.7

Oversheath / Powłoka zewnętrzna           :           according to IEC 60502-2 / zgodnie z IEC 60502-2          Parag. / pkt.            17.5.3

- Hot Set Test for XLPE insulation according to IEC 60502-2 parag. 17.10 /-Badanie stopnia usieciowania izolacji z XLPE zgodnie z IEC 60502-2 pkt 17.10

 

These tests will be carried out on one length of each size during each inspection . / Badania te – podczas każdej kontroli – zostaną przeprowadzone na jednym odcinku dla każdego rozmiaru kabla.

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

 

Type tests / Próby typu

Mechanical characteristics on insulation and sheaths material (tensile strength and elongation at break ) in accordance with IEC 60502-2. / Charakterystyki mechaniczne materiałów izolacji i powłoki zewnętrznej (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu) zgodnie z IEC 60502-2.

These tests will be carried out on one length of the order / Badania te zostaną przeprowadzone na jednym odcinku z zamówienia

Tests certificates will be provided by Liban Cables / Świadectwa z badań dostarczy firma Liban Cables

Characteristics

Characteristics

Construction characteristics

Construction characteristics

Conductor material
Copper
Conductor shape
Round compacted
Material of the inner semi-conductor
Semi-conducting compound
Insulation
XLPE
Material of the external semi-conductor
Extruded fully bonded
Material used for longitudinal water tightness
Swellable tape
Concentric conductor
Copper wires and helical copper tape
Sheath colour
Black

Dimensional characteristics

Dimensional characteristics

Nominal insulation thickness
3.4 mm

Electrical characteristics

Electrical characteristics

Test voltage
21 kV
Rated Voltage Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV
Frequence
50 Hz

Mechanical characteristics

Mechanical characteristics

Mechanical resistance to impacts
Good

Usage characteristics

Usage characteristics

Laying depth, center of system
800 mm
Ambient air temperature
30 °C
Ambient ground temperature
20 °C
Max. conductor temperature in service
90 °C
Short-circuit max. conductor temperature
250 °C

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close